top of page

Referenser

Det är viktigt att våra kunder blir nöjda- under referenser har vi fått förmånen att visa bilder på några av våra kunders projekt. Se referenser

Lekaryd_tak,fönster_altan.jpeg
kok_brittedal1-large.jpg
Badrum 2020.jpg
altandorr_med__sidofonster-_brittedal-la

Ny, om och tillbyggnationer

Tak, Fönster och Dörrbyten

IMG_4496.jpg
fondvagg-large.jpg
Anviet nya.heic
Specialvägg_Sovrum.jpg

Altaner, uterum och verandor

Trappmontering

Restaurang renoveringar

Övriga projekt

Referenser: Produkter

ROT-avdraget

När Ni anlitar oss för olika till och ombyggnader, reparationer, underhåll finns det möjlighet att göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden.  För att läsa mer om det – gå vidare in på på Skatteverkets hemsida.

Klicka här: Skatteverket

Vem har rätt till skattereduktion?

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret, fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och haft utgifter för husarbete.


Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt Inkomstskattelagen.
Ditt överskott av förvärvsinkomster ska, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Du som är begränsat skattskyldig och endast äger en fastighet i Sverige kan inte få skattereduktion för husarbete. Om du är begränsat skattskyldig och har fått preliminär skattereduktion vid köpet av husarbete så blir du återbetalningsskyldig för det belopp som Skatteverket har betalat till utföraren.

Dödsbo har inte rätt till skattereduktion. För husarbete som utförts före dödsfallet kan skattereduktion medges.

Du kan inte få skattereduktion för arbete som du själv har utfört hos dig själv och du kan inte heller få skattereduktion för sådant husarbete som närstående har utfört hos dig. Till närstående räknas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling, och dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.

Du hittar mer information på Skatteverket.se

bottom of page