top of page

Våra tjänster

Med våra välutbildade hantverkare och trogna samarbetspartners kan vi erbjuda nästan alla, inom branschen förekommande arbeten och byggtjänster. Vad kan vi hjälpa Er med?

 

Lekaryd_tak,fönster_altan.jpeg
kok_brittedal1-large.jpg
Badrum 2020.jpg
altandorr_med__sidofonster-_brittedal-la

Ny, om och tillbyggnationer

Vi utför olika tjänster sorts inom renoveringar- men även helhetslösningar av olika slag.
Finns tankar på att bygga ut huset, stugan eller ex skaffa ett Attefallshus. Med våra samarbetspartners kan vi hjälpa Er och bygga och skapa nåt från grunden.

Kök

Köken är något som ligger oss varmt om hjärtat. Vi har monterat de flesta av
marknadens kök och vi hjälper Er att gärna med en helhetslösning,

Badrum

Vi kan erbjuda en komplett badrumsrenovering, där vi har möjligheten att lägga både kakel och kliniker, vi håller i hela renoveringsprocessen med våra underleverantörer.

Tak, Fönster och Dörrbyten

Dags för stora takbytet eller behöver Ni bara ett skärmtak, vid nån ingång?
Det är även viktigt att få sina fönster energisnåla och välisolerade. Vi har kunskapen att montera allt från vanliga fönster till speciella takfönster

IMG_4496.jpg
fondvagg-large.jpg
Anviet nya.heic
IMG_1727.jpeg

Altaner, uterum och verandor

Vi har inga standardlösningar, men däremot kan möjligheterna och idéerna vara många. Här varierar bygglovet. Rådfråga oss gärna 

Trappmontering

Idag finns så många olika sorts inomhus trappor, som kan bestå av olika material. Vi kan montera allt från klassiska raka trätrappan till spiraltrappor.

Restaurang renoveringar

Under senare har vi fått möjligheten och erfarenheten att renovera ett fåtal restauranger, något som vi gärna gör mer av.

Övriga projekt

Möjligheterna att få till något specifikt eller det lilla extra är något som vi gärna vill fånga upp och eventuellt göra. Det kan vara allt från det enkla till något svårare. Kontakta oss och berätta hur Ni vill ha det.

Våra tjänster: Produkter

ROT-avdraget

När Ni anlitar oss för olika till och ombyggnader, reparationer, underhåll finns det möjlighet att göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden.  För att läsa mer om det – gå vidare in på på Skatteverkets hemsida.

Klicka här: Skatteverket

Vem har rätt till skattereduktion?

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret, fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och haft utgifter för husarbete.


Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt Inkomstskattelagen.
Ditt överskott av förvärvsinkomster ska, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Du som är begränsat skattskyldig och endast äger en fastighet i Sverige kan inte få skattereduktion för husarbete. Om du är begränsat skattskyldig och har fått preliminär skattereduktion vid köpet av husarbete så blir du återbetalningsskyldig för det belopp som Skatteverket har betalat till utföraren.

Dödsbo har inte rätt till skattereduktion. För husarbete som utförts före dödsfallet kan skattereduktion medges.

Du kan inte få skattereduktion för arbete som du själv har utfört hos dig själv och du kan inte heller få skattereduktion för sådant husarbete som närstående har utfört hos dig. Till närstående räknas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling, och dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.

Du hittar mer information på Skatteverket.se

bottom of page