top of page
IMG_2963.jpg

Miljö & Kvalitet

”Bygger för Er framtid”

För att få det framgångsrikt och kunna stå för det, innebär ett arbete tillsammans med alla berörda partner - alla projekt ska bli en god referens för framtiden.

Miljöpolicy

Våra miljömål

Vi är ett företag som tycker det är viktigt att aktivt verka för en bättre miljö. 

Detta genom att välja;


- Rätt godkända byggmaterial till våra projekt.

-Sortera och källsortera byggavfallet 

-Vi satsar på nya arbetsbilar med låg koldioxidutsläpp.

Kvalitet

Vi hjälper till

-Vi erbjuder rätt kvalitet på material i nära samarbete med marknadens främsta materialleverantörer, så våra arbeten alltid håller högsta kvalitet. 
-Vi väljer att följa de byggregler, kontroller och kontraktskrav som finns. 
-En säker arbetsplats är viktig för oss och våra kunder därför använder vi rätt     
skyddsutrustningar och verktyg.
-Vi tar ett ansvar över samordningen med våra leverantörer och underleverantörer.
-Planera arbetsplatserna väl med god ordning

GDPR

Vi har allt du behöver

Sedan 2018 är bestämmelserna omkring Dataskyddsförordningen, GDPR ändrade. Det innebär förändrade krav på hantering av personuppgifter.
Triton Entreprenad AB följer givetvis dessa bestämmelser angående GDPR och hanterar alla våra kunder och anställda efter detta.

Alla vår snickare har genomgått Byggföretagens obligatoriska säkerhetsutbildning Safe Construction Training och finns med i Id06 kompetensdatabas.

bottom of page